Statik - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Statik Kelime Kökeni

Fr statique 1. duran, durağan, 2. dengede kalma koşullarını inceleyen bilim dalı EYun stātikós στατικός tartıya, dengeye veya sabit durmaya ilişkin EYun ʰistēmi, stā- ἵστημι, στα- durmak +ikos << HAvr *stā- a.a.  istasyon

Tarihte En Eski Kaynak

[ c (1931) : iktisat ilminde de beynelmilel bir mahiyet almış olan statik, dinamik, konjunktur, reproduksiyon, landşaft nev'inden kelimelerin Türkçelerini uydurmağa lüzum hissetmedim. ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Fransızca statique "1. duran, durağan, 2. dengede kalma koşullarını inceleyen bilim dalı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca stātikós στατικός z "tartıya, dengeye veya sabit durmaya ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ʰistēmi, stā- ἵστημι, στα- z "durmak" fiilinden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *stā- biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için istasyon maddesine bakınız.

Ek Açıklamalar

Anlam ilişkisi için karş. zerre/ziraat, darı/dağıl-.

Etiketler: Fransızca, Antik Yunanca, Türeme, Antik Yunanca, bkz: Yabancı ekler, Ses evrimi, Hintavrupa Anadili, kategori veya etiketlerine bağlıdır.
Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.