Seyis

Ar sāˀis سائس [#sws fa.] at bakıcısı, her çeşit yönetici, menajer Aram şōş/şōşbīn שׁוֹשֹ 1. seyis, at bakıcısı, 2. (özellikle Asur"da) kral danışmanı, imrahor, vezir Akad susānu/şuşānu a.a. Sans aśva-sani अश्वसनि at-bakan Sans aśva अश्व at  sıpa

Tarihte En Eski Kaynak

[ Kıpçak Türkçesi Sözlüğü (1500 yılından önce) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Arapça sws kökünden gelen sāˀis سائس z "at bakıcısı, her çeşit yönetici, menajer" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice şōş veya şōşbīn שׁוֹשֹ z "1. seyis, at bakıcısı, 2. (özellikle Asur"da) kral danışmanı, imrahor, vezir" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen susānu veya şuşānu sözcüğünden alıntıdır. Akatça sözcük Sanskritçe aśva-sani अश्वसनि z "at-bakan" sözcüğü ile eş kökenlidir. Sanskritçe sözcük Sanskritçe aśva अश्व z "at" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sıpa maddesine bakınız.

Ek Bilgi

At kültürü MÖ 2. binyılda İrani kavimler tarafından Mezopotamya"ya getirildi. Orta Asur döneminden itibaren kraliyet atlarının bakıcısı devletin en önemli yöneticileri arasına katıldı. Karş. Chicago Assyrian Dictionary 17.379-380. Arapça siyasa ͭ (kraliyet mallarının yönetimi, devlet yönetimi) sözcüğü seyis"ten türetilmiştir.

Etiketler: Alıntı, Arapça, Arapça ism-i fail, Eşkökenlilik, Aramice ve Süryanice, Akatça, Aynı anlamda, Sanskritçe, Türeme kategori veya etiketlerine bağlıdır. Seyis ne demek?

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play