Sarfınazar

Ar ṣarfu-n-naẓar صرف النظر göz ardı etme § Ar ṣarf صرف [#ṣrf msd.] döndürme, çevirme Ar naẓar نظر bakış  sarf, nazar

Tarihte En Eski Kaynak

[ Ahmet Vefik Paşa, Lugat-ı Osmani (1876) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Arapça ṣarfu-n-naẓar صرف النظر z "göz ardı etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣrf kökünden gelen ṣarf صرف z "döndürme, çevirme" ve Arapça naẓar نظر z "bakış" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için sarf, nazar maddelerine bakınız.

Ek Bilgi

Arapça sözcüğün birinci anlamı sarfınazar etmek deyiminde korunmuştur. İkinci anlamın ṣarrāf < Akatça ṣarrāpu (altın ve gümüş işi yapan, para bozan) adından geri türetildiği düşünülebilir. Bkz. sarraf

Etiketler: Alıntı, Arapça, Bileşik kelime, Arapça masdar, Bileşik kelimenin devamı kategori veya etiketlerine bağlıdır. Sarfınazar ne demek?

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play