Sandık

Ar ṣundūḳ صندوق a.a. Aram ṣndūḳā צנדוקא a.a. EYun synthēkē συνθήκη 1. derleme, bir araya koyma, 2. sandık, dolap, depo EYun syn+ títhēmi, the- τίθημι, θε- koymak  tez<sup

Tarihte En Eski Kaynak

sandūḳ [ Atebet-ül Hakayık (1300 yılından önce) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Arapça aynı anlama gelen ṣundūḳ صندوق z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen ṣndūḳā צנדוקא z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca synthēkē συνθήκη z "1. derleme, bir araya koyma, 2. sandık, dolap, depo" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca títhēmi, the- τίθημι, θε- z "koymak" fiilinden syn+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için tez<sup maddesine bakınız.

Ek Bilgi

Arapça sözcüğün kökeni belirsizdir. Bu anlamda Latince sedile (oturak, sandalye) ile alakalı olduğu düşünülebilir.

Etiketler: Alıntı, Arapça, Aynı anlamda, Aramice ve Süryanice, Antik Yunanca, Türeme kategori veya etiketlerine bağlıdır. Sandık ne demek?

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play