Sağ - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Sağ Kelime Kökeni

<< ETü sağ muteber ETü sa- saymak, itibar etmek +Iğ  say-

Tarihte En Eski Kaynak

sağ "iyi, muteber, esen, salim (sıfat), sağlık, esenlik, itibar (isim)" [ Uygurca (1000 yılından önce) ]
sağ "uğurlu taraf, sağ yan" [ Divan-i Lugat-it Türk (1070) ]
sağaltmak "iyileştirmek" [ Dede Korkut Kitabı (1400 yılından önce) : Dede, sen menüm elümü sağaldı gör ]
sağlık "selamet, sıhhat" [ Dede Korkut Kitabı (1400 yılından önce) : babana anaña sağlığıla varacak olurısañ beni bunda gelüp hellalığa kabul edip alurmısın, dedi. ]
sağ u salim [ Meninski, Thesaurus (1680) ]
sağ ol var ol [ Meninski, Thesaurus (1680) ]
sağlamak "takviye etmek, teyit etmek" [ Ahmet Vefik Paşa, Lugat-ı Osmani (1876) ]
sağlam "selim, kavi, emin, sahih" [ Ahmet Vefik Paşa, Lugat-ı Osmani (1876) ]
sağduyu "aklı selim" [ c (1935) : Hissi selim = sağduyu ]
sağlamak "1. teyit etmek, konfirme etmek, 2. temin etmek" [ Osmanıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu (1935) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Eski Türkçe sağ "muteber" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe sa- "saymak, itibar etmek" fiilinden +Iğ sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük bir sözcükten alıntıdır. Daha fazla bilgi için say- maddesine bakınız.

Ek Açıklamalar

“Sağ taraf” anlamı Oğuz grubu dillerine özgüdür.

Etiketler: Ses evrimi, Eski Türkçe, Türeme, Eski Türkçe, bkz: Türkçe ekler, kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Alakalı Kelimeler

Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.