Sık - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Sık Kelime Kökeni

ETü sı- kırmak, kısmak +Ik  sık-

Tarihte En Eski Kaynak

sık "az, kısa, kesik" [ Divan-i Lugat-it Türk (1070) ]
"kesif, yoğun" [ Codex Cumanicus (1300) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Eski Türkçe sı- "kırmak, kısmak" fiilinden +Ik sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sık- maddesine bakınız.

Ek Açıklamalar

Asıl anlamı “kısa” iken, “kısa aralı” anlamını kazanmıştır.

Etiketler: Türeme, Eski Türkçe, bkz: Türkçe ekler kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Alakalı Kelimeler

Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.