Rezonans

Fr résonance çınlama, yankı Lat resonantia a.a. Lat resonare çınlamak, yankılanmak Lat re+ sonare ses çıkarmak  sonar

Tarihte En Eski Kaynak

[ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı (1945) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Fransızca résonance "çınlama, yankı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen resonantia sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince resonare "çınlamak, yankılanmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince sonare "ses çıkarmak" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sonar maddesine bakınız.

Etiketler: Alıntı, Fransızca , Klasik Latince, Aynı anlamda, Türeme kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play