Rant

Fr rente kira veya faiz geliri, getiri << OLat rendita a.a.  randıman

Tarihte En Eski Kaynak

rant "sabit getirili borçlanma tahvili" [ c (1935) : frank üzerine tazyikın hafiflediği, rant ve saire kâğıdların da yükselmeğe temayül gösterdiği ]
rantabl "gelir getiren" [ c (1937) : asıl mühim mesele şarkta kurulan sanayiin rantabl olup olmayacağı keyfiyetidir ]
rantiye "kira veya faiz geliriyle yaşayan" [ Akşam (gazete) (1929) : Bu itibarla, memleketimizde yeni bir emlak sahibi 'rantiye' sınıfı teşekkül ediyor. ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Fransızca rente "kira veya faiz geliri, getiri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen rendita sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için randıman maddesine bakınız.

Ek Bilgi

Doğrusu ransenyman olmak gerekir; ancak ranseyman açık farkla tercih edilen biçimdir.

Benzer Kelimeler

Etiketler: Alıntı, Fransızca , Ses evrimi, Orta Latince, Aynı anlamda kategori veya etiketlerine bağlıdır. Rant ne demek?

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play