Put

Sogd but Buda, Buda heykeli Sans buddha 1. uyanık, bilinç sahibi, ermiş, 2. Buda Sans bódhati uyanmak, uyanık olmak, aymak, bilmek, bilinçli olmak

Tarihte En Eski Kaynak

but "Buddha" [ Uygurca (1000 yılından önce) ]
but "soylu kişilerin çocuklarının saçına takılan bir tür muska" [ Divan-i Lugat-it Türk (1070) ]
but "sanem, idol" [ ed. Borovkov, Orta Asya'da Bulunmuş Kuran Tefsirinin... (1300 yılından önce) ]
büt-perest "puta (Buddha'ya?) tapan" [ Aşık Paşa, Garib-name (1330) ]
büt vulg. put "aynı anlamda" [ Meninski, Thesaurus (1680) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Soğdca but "Buda, Buda heykeli" sözcüğünden alıntıdır. Soğdca sözcük Sanskritçe buddha "1. uyanık, bilinç sahibi, ermiş, 2. Buda" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sanskritçe bódhati "uyanmak, uyanık olmak, aymak, bilmek, bilinçli olmak" fiilinden türetilmiştir.

Ek Bilgi

Türklerin büyük bir bölümü 10. ve 11. yy"larda Budizmi benimsemiş idi. || Farsça but biçimi Sogdcadan alınmıştır. Farsçadan alınan ikincil biçim Türkçede 19. yy sonlarına dek büt şeklinde kullanılmıştır.

Benzer Kelimeler

Etiketler: Alıntı, Soğdca, Sanskritçe, Türeme kategori veya etiketlerine bağlıdır. Put ne demek?

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play