Protestan

Fr protestant 1. lehe tanıklık eden, 2. bir hıristiyan mezhebi Lat protestans bir şey lehine tanıklık eden Lat protestari tanıklık etmek, deklare etmek  protesto

Tarihte En Eski Kaynak

"bir mezhep" [ Daç (1849) : hangi fırkadan yani Rum, Hay, Katolik ve Protestan fırkasından oldukları nazar olunmayarak ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Fransızca protestant "1. lehe tanıklık eden, 2. bir hıristiyan mezhebi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince protestans "bir şey lehine tanıklık eden" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince protestari "tanıklık etmek, deklare etmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için protesto maddesine bakınız.

Ek Bilgi

1529 Speyer Meclisinin kararlarını protesto eden reformcu Alman devletlerinin deklarasyonundan dolayı adlandırılmıştır. Protesto sözcüğü esasen bir şey veya ilke lehine tanıklık etme demektir ve 16. yy"da bu anlamda kullanılmıştır.

Etiketler: Alıntı, Fransızca , Klasik Latince, Türeme kategori veya etiketlerine bağlıdır. Protestan ne demek?

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play