Osurmak - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Osurmak Kelime Kökeni

<< ATü *hōsgır- onom/ünl *hōs tıslama sesi +gIr-

Tarihte En Eski Kaynak

[ Mukaddimetü'l-Edeb (1300 yılından önce) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.

Ek Açıklamalar

Karş. omaca, Moğolca omurugu (köprücük kemiği), buna karşılık Türkiye Türkçesinde omaca (uyluk kemiği! - TS <1500). || Sanskritçe ámsa, Eski Yunanca ōmós (omuz) sözcüklerinde yansıyan Hintavrupa Anadilinde *omsos veya *omesos (aynı anlamda) biçimiyle benzerlik şaşırtıcıdır. Temel anatomiye ilişkin bir sözcüğün bir Hintavrupa diliyle alışveriş konusu olmasını düşünmek güçtür.

Etiketler: Ses evrimi, Ana Türkçe veya Proto-Türkçe, Türeme, onomatope - ses yansımalı kelime ve ünlem kategori veya etiketlerine bağlıdır.
Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.