Oğlan - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Oğlan Kelime Kökeni

ETü ogul [çoğ.] +An2  oğul

Tarihte En Eski Kaynak

oglan "oğullar (çoğul)" [ Orhun Yazıtları (735) ]
"erkek çocuk (tekil)" [ Kutadgu Bilig (1070) : kiçig erding oglan biligsiz otun ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Eski Türkçe ogul sözcüğünden +An2 sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için oğul maddesine bakınız.

Ek Açıklamalar

Aslında oğul çoğulu iken daha sonra tekil anlamda kullanılmıştır.

Etiketler: Türeme, Eski Türkçe, çoğul/çokluk hali, bkz: Türkçe ekler kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Alakalı Kelimeler

Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.