Monitör

Fr moniteur yol gösteren, gözlemci, tıbbi gözlem aygıtı Lat monitor Lat monere, monit- uyarmak, akıl vermek, yol göstermek +or << HAvr *mon-eyo- düşündürme HAvr *men-1 düşünmek  mantalite

Tarihte En Eski Kaynak

monitor/monitör "herhangi bir süreci kontrol eden alet veya kişi" [ Meydan-Larousse (1969) ]
"bilgisayar ekranı" [ (1990 yılından önce) : bir aksaklık vukuunda lamba ile veya zil ile hemşire ve doktorlara haber veren "monitör" denen ]
"bahriyede gözcü gemisi" [ Yeni Mecmua: Çanakkale Fevkalade Nüshası (1918) : Muttasıl düşman topları ateş ediyor, monitörler karşımızdan eksilmiyor. ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Fransızca moniteur "yol gösteren, gözlemci, tıbbi gözlem aygıtı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince monitor sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince monere, monit- "uyarmak, akıl vermek, yol göstermek" fiilinden +or sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *mon-eyo- "düşündürme" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *men-1 "düşünmek" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için mantalite maddesine bakınız.

Etiketler: Alıntı, Fransızca , Klasik Latince, Türeme, Ses evrimi, Hintavrupa Anadili kategori veya etiketlerine bağlıdır. Monitör ne demek?

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play