Melek - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Melek Kelime Kökeni

Ar malak ملك [#mlk] bir tür tanrısal varlık İbr məlāk מלך elçi, haberci İbr #lAk לאך gönderme

Tarihte En Eski Kaynak

melek [ (1300 yılından önce) ]
melekût [ Tezkiret-ül Evliya (1341) : alem-i melekût aŋa açıldı ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Arapça mlk kökünden gelen malak ملك z "bir tür tanrısal varlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice məlāk מלך z "elçi, haberci" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice #lAk לאך z "gönderme" kökünden türetilmiştir.

Ek Açıklamalar

İbranice sözcük İranca fraēşta (1. elçi, ulak, 2. tanrısal elçi) kavramına tekabül eder ve MÖ 6. yy'da Fars/Zerdüşt geleneğinden Yahudi kültürüne aktarılmıştır. Eski Yunanca ángelos (1. elçi, 2. tanrısal elçi, melek) aynı sözcüğün doğrudan çevirisidir. || Arapça sözcüğün #mlk (hükmetme) kökü ile etimolojik alakası yoktur.

Etiketler: Arapça, İbranice, Türeme kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Alakalı Kelimeler

Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.