Mecidiye

öz Abdülmecid Osmanlı padişahı (h. 1839-1861) Ar macīd مجيد [#mcd sf.] yüce, şanlı, övülen Ar macada مجد şanlı idi, yüceldi

Tarihte En Eski Kaynak

"Padişah Abdülmecid zamanında bastırılan 20 kuruş değerinde sikke" [ Ahmet Vefik Paşa, Lugat-ı Osmani (1876) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Abdülmecid "Osmanlı padişahı (h. 1839-1861)" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Arapça mcd kökünden gelen macīd مجيد z "yüce, şanlı, övülen" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Arapça macada مجد z "şanlı idi, yüceldi" fiilinin sıfatıdır.

Ek Bilgi

19. yy sonlarından bu yana özellikle Cevdet Paşa tarafından derlenen fıkıh külliyatı (Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye, 1872-80) için kullanılır. || Geç Akadca magallatu (kitap) biçimi Aramcadan alıntıdır.

Etiketler: Türeme, özel ad, Arapça, Arapça sıfat kategori veya etiketlerine bağlıdır. Mecidiye ne demek?

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play