Mecidiye - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Mecidiye Kelime Kökeni

öz Abdülmecid Osmanlı padişahı (h. 1839-1861) Ar macīd مجيد [#mcd sf.] yüce, şanlı, övülen Ar macada مجد şanlı idi, yüceldi

Tarihte En Eski Kaynak

"Padişah Abdülmecid zamanında bastırılan 20 kuruş değerinde sikke" [ Ahmet Vefik Paşa, Lugat-ı Osmani (1876) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Abdülmecid "Osmanlı padişahı (h. 1839-1861)" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Arapça mcd kökünden gelen macīd مجيد z "yüce, şanlı, övülen" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Arapça macada مجد z "şanlı idi, yüceldi" fiilinin sıfatıdır.

Ek Açıklamalar

19. yy sonlarından bu yana özellikle Cevdet Paşa tarafından derlenen fıkıh külliyatı (Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye, 1872-80) için kullanılır. || Geç Akadca magallatu (kitap) biçimi Aramcadan alıntıdır.

Etiketler: Türeme, özel ad, Türeme, Arapça, Arapça sıfat, Türeme kategori veya etiketlerine bağlıdır.
Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.