Makine

İt macchina a.a. << Lat machina a.a. EYun mēχanē μηχανή aygıt, mekanizma, özellikle makaralı kaldıraç EYun mêχos μῆχος araç, aygıt << HAvr *magh-1 yapma, yarama, yapabilme, gücü olma

Tarihte En Eski Kaynak

makina [ Ebubekir Ratib Ef., Nemçe Sefaretnamesi (1792) : Ertesi gün bir akademyaya dahi götürüp makina elektrika dedikleri alet ile on beş mikdarı i'mal-i acibe (...) izhar eylediler ]
mekanik "[Fr mécanique] makinesel" [ Takvim-i Vekayi (gazete) (1840 yılından önce) ]
mekanizasyon "[Fr mécanisation] makineleşme" [ İsmail Husrev Tökin, İktisat Nasıl Okutulmalı (1931) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

İtalyanca aynı anlama gelen macchina sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen machina sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca mēχanē μηχανή z "aygıt, mekanizma, özellikle makaralı kaldıraç" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca mêχos μῆχος z "araç, aygıt" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *magh-1 "yapma, yarama, yapabilme, gücü olma" biçiminden evrilmiştir.

Ek Bilgi

İtalyancadan erken bir alıntı olan makina sözcüğüne karşılık türevleri ( mekanik, mekanizma, mekanizasyon vb.) Fransızca ve İngilizceden alınmıştır.

Etiketler: Alıntı, İtalyanca , Aynı anlamda, Ses evrimi, Klasik Latince, Antik Yunanca, Türeme, Hintavrupa Anadili kategori veya etiketlerine bağlıdır. Makine ne demek?

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play