Makine - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Makine Kelime Kökeni

İt macchina a.a. << Lat machina a.a. EYun mēχanē μηχανή aygıt, mekanizma, özellikle makaralı kaldıraç EYun mêχos μῆχος araç, aygıt << HAvr *magh-1 yapma, yarama, yapabilme, gücü olma

Tarihte En Eski Kaynak

makina [ Ebubekir Ratib Ef., Nemçe Sefaretnamesi (1792) : Ertesi gün bir akademyaya dahi götürüp makina elektrika dedikleri alet ile on beş mikdarı i'mal-i acibe (...) izhar eylediler ]
mekanik "[Fr mécanique] makinesel" [ Takvim-i Vekayi (gazete) (1840 yılından önce) ]
mekanizasyon "[Fr mécanisation] makineleşme" [ İsmail Husrev Tökin, İktisat Nasıl Okutulmalı (1931) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

İtalyanca aynı anlama gelen macchina sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen machina sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca mēχanē μηχανή z "aygıt, mekanizma, özellikle makaralı kaldıraç" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca mêχos μῆχος z "araç, aygıt" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *magh-1 "yapma, yarama, yapabilme, gücü olma" biçiminden evrilmiştir.

Ek Açıklamalar

İtalyancadan erken bir alıntı olan makina sözcüğüne karşılık türevleri ( mekanik, mekanizma, mekanizasyon vb.) Fransızca ve İngilizceden alınmıştır.

Etiketler: İtalyanca, Ses evrimi, Klasik Latince, Antik Yunanca, Türeme, Antik Yunanca, Ses evrimi kategori veya etiketlerine bağlıdır.
Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.