Müzik

Fr musique EYun mousikē μουσική EYun Moúsa Mούσα ilham perisi +ikos  musiki

Tarihte En Eski Kaynak

müzik [ İbrahim Alaattin (Gövsa), Yeni Türk Lugatı (1930) ]
müzikhol "[Fr music-hall]" [ c (1930) : Elhamra Sİnemasında müzikhol temaşalarının en zengini, en muazzamı, Çılgınlıklar Revüsü ]
müzikal "şarkılı oyun" [ c (1931) : Darülbedayide yenilik: (...)Komedi muzikaller Fransızcadan adapte edilecek ve musiki kısmı aynen ipka edilecektir. ]
müzisyen "[Fr musicien]" [ c (1934) : Piyanist Mayestro Adinolfi ile de görüştük. Bu maruf müzisyen bize şunları söyledi. ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Fransızca musique sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca mousikē μουσική z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca Moúsa Mούσα z "ilham perisi" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için musiki maddesine bakınız.

Ek Bilgi

Yunan kökenli olup Arapça üzerinden alınan musıkî yerine sözcüğün Fransızca biçimi 20. yy başından itibaren özellikle Batı kökenli müzik türlerini ifadede tercih edilmiştir.

Benzer Kelimeler

Etiketler: Alıntı, Fransızca , Antik Yunanca, Türeme kategori veya etiketlerine bağlıdır. Müzik ne demek?

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play