Müştemilat

Ar muştamal مشتمل [#şml VIII mef. ] içerilen, kapsanan, dahil olan Ar iştimāl إشتمال [VIII msd.] içerme, kapsama  şümul

Tarihte En Eski Kaynak

müştemil & müştemel "kapsayan /kapsanan" [ Meninski, Thesaurus (1680) ]
müştemelāt "bir mülke dahil olan teferruat" [ Ahmet Vefik Paşa, Lugat-ı Osmani (1876) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Arapça şml kökünden gelen muştamal مشتمل z "içerilen, kapsanan, dahil olan" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça iştimāl إشتمال z "içerme, kapsama" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) mefˁul udur. Daha fazla bilgi için şümul maddesine bakınız.

Ek Bilgi

Aslı müştemelat olup, 19. yy sonunda Kamus-u Türki müştemilat telaffuzuna karşı uyarır.

Etiketler: Türeme, Arapça kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play