Logos

EYun lógos söylem, söz, kelam, anlatı, bilim, oran, uyum, yasa, sayı EYun légō, log- λέγω, λογ- 1. seçmek, saymak, 2. söz söylemek, okumak

Tarihte En Eski Kaynak

[ Meydan-Larousse (1969) : Logos: Herakleitos'un felsefesinde varlığın yasası, evrensel zorunluluk ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Eski Yunanca lógos "söylem, söz, kelam, anlatı, bilim, oran, uyum, yasa, sayı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca légō, log- λέγω, λογ- z "1. seçmek, saymak, 2. söz söylemek, okumak" fiilinden türetilmiştir.

Ek Bilgi

Eski Yunan kültürünün temel kavramlarından biridir. Legō/leksō fiilindeki anlam ikiliği, Latince legere (1. seçmek, 2. okumak) fiilinde aynen mevcuttur. Karş. lejyon

Etiketler: Alıntı, Antik Yunanca, Türeme kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play