Lağv

Ar laġw لغو [#lġw msd.] 1. boş konuşma, beyhude şey, 2. geçersiz ve yok hükmünde olma, 3. dilbilgisi açısından geçersiz söz Ar laġā لغا anlamsız söz söyledi, lakırdı etti, boş konuştu Ar luġa ͭ لغة söz, lakırdı  lugat

Tarihte En Eski Kaynak

"boş söz" [ ed. Borovkov, Orta Asya'da Bulunmuş Kuran Tefsirinin... (1300 yılından önce) ]
"geçersiz, beyhude (sıfat)" [ İrşadü'l-Mülûk ve's-Selâtîn (1387) : Takı ol ant kim lagv turur kim ant içkey bir kiçken ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Arapça lġw kökünden gelen laġw لغو z "1. boş konuşma, beyhude şey, 2. geçersiz ve yok hükmünde olma, 3. dilbilgisi açısından geçersiz söz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça laġā لغا z "anlamsız söz söyledi, lakırdı etti, boş konuştu" fiilinin masdarıdır. Bu sözcük Arapça luġat لغة z "söz, lakırdı" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için lugat maddesine bakınız.

Ek Bilgi

Farsça naġm (istihkâm tüneli) biçimi muhtemelen Türkçeden alıntıdır.

Etiketler: Alıntı, Arapça, Arapça masdar, Türeme, Eşkökenlilik kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play