Kopça

=? ÇTü topçak topçuk, düğme, kulp ETü top +çAk  top<sup

Tarihte En Eski Kaynak

kopça [ Seydi Ali Reis, Mirat-ül Memalik (1557) ]
kopçak "düğme, kulp" [ Evliya Çelebi, Seyahatname (1680 yılından önce) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Çağatay Türkçesinde topçak "topçuk, düğme, kulp" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir. Çağatayca sözcük Eski Türkçe top sözcüğünden +çAk sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için top<sup maddesine bakınız.

Ek Bilgi

Karş. Moğolca tobçi (düğme, meme ucu, mermi). /t/ > /k/ dönüşümü açıklanmaya muhtaçtır. kopça (aynı anlamda) Türkçeden alınmış olmalıdır.

Etiketler: Eşkökenlilik, Çağatay Türkçesi, Türeme, Eski Türkçe kategori veya etiketlerine bağlıdır. Kopça ne demek?

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play