Kolesterol

Fr cholésterol "öd yağı", vücutta bulunan bir yağ 1784 § EYun χolē χολή safra EYun stéar στέαρ katı yağ  hülya, stearin

Tarihte En Eski Kaynak

kolesterin "[Fr cholésterine] a.a." [ c (1935) : idrar, kazurat muayeneleri ve kanda üre, şeker, kolesterin miktarlarile istenilen aşılar, ve sair biolojik tahliller ]
kolesterol [ m (1950) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Fransızca cholésterol ""öd yağı", vücutta bulunan bir yağ" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1784) Fransızca sözcük Eski Yunanca χolē χολή z "safra" ve Eski Yunanca stéar στέαρ z "katı yağ" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için hülya, stearin maddelerine bakınız.

Ek Bilgi

Mustafa Behcet Efendi"nin "Kolera Risalesi" 1831"de yayınlanmıştır.

Etiketler: Alıntı, Fransızca , İlk kullanım, Bileşik kelime, Antik Yunanca, Bileşik kelimenin devamı kategori veya etiketlerine bağlıdır. Kolesterol ne demek?

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play