Kerpeten

Ar kalbatān/kalbatayn كلبتين [#klb dual.] "iki köpek dişi", kıskaç, pense Ar kalba ͭ كلبة köpek dişi Ar kalb köpek  kelb

Tarihte En Eski Kaynak

kelbeteyn "kerpeten veya pense" [ Kıpçak Türkçesi Sözlüğü (1500 yılından önce) ]
kelbetān [ Cafer Efendi, Risale-i Mi'mâriyye (1614) : Kelibetân arabîdir, türkîde kısac demekdir ve arabî kelibetân dahi derler. ]
kelbetīn vulg. kelpetin [ Meninski, Thesaurus (1680) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Arapça klb kökünden gelen kalbatān veya kalbatayn كلبتين z ""iki köpek dişi", kıskaç, pense" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kalbat كلبة z "köpek dişi" sözcüğünün ikil (tesniye, dual) halidir. Bu sözcük Arapça kalb "köpek" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kelb maddesine bakınız.

Ek Bilgi

“Kız evlat” anlamı Osmanlı Türkçesine özgüdür.

Etiketler: Alıntı, Arapça, Arapça tesniye, Türeme kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play