Kazak

<< ETü

Tarihte En Eski Kaynak

"bekâr, başıboş, çapulcu, akıncı" [ Tuhfetu'z Zekiyye fi'l-Lugati't-Türkiyye (1425) ]
"aynı anlamda" [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental (1500 yılından önce) ]
"evde sözünü geçiren erkek" [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı (1945) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Eski Türkçe bir sözcükten evrilmiştir.

Ek Bilgi

Uzak olasılıkla “saçı kazınmış kimse, yülük” anlamında.

Etiketler: Ses evrimi, Eski Türkçe kategori veya etiketlerine bağlıdır. Kazak ne demek?

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play