Karşı - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Karşı Kelime Kökeni

ETü karış- karşı karşıya gelme +I ● Kaş ETü kar- koymak, katmak, eklemek +Iş- ● Kaş << ETü karşı  kar-

Tarihte En Eski Kaynak

karşı "zıt, hasım" [ Irk Bitig (900 yılından önce) : ak at karşısın üç bolugta talulapan ]
karşu [ Divan-i Lugat-it Türk (1070) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Eski Türkçe karış- "karşı karşıya gelme" fiilinden +I sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe kar- "koymak, katmak, eklemek" fiilinden +Iş- sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe karşı sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için kar- maddesine bakınız.

Ek Açıklamalar

Zıtlık veya karşılıklılık fikrini taşıyan unsur +Iş- ekidir; kar- fiili burada "katmak, koymak" anlamındadır. || Karş. Moğolca karigu (karşılık, cevap, reaksiyon), kargu- (karşılaşmak, çatışmak, yüzleşmek). Belki aynı kökten Eski Türkçe karga- (lanet etmek).

Etiketler: Türeme, Eski Türkçe, bkz: Türkçe ekler, İlk kullanım, Türeme, Eski Türkçe, bkz: Türkçe ekler, İlk kullanım, Ses evrimi, Eski Türkçe kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Alakalı Kelimeler

Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.