Kalori

Fr calorie ısı ölçüm birimi Lat calor ısı Lat calere ısınmak, ısıtmak +or << HAvr *klə-ē- HAvr *kelə-1 sıcak, ılık

Tarihte En Eski Kaynak

[ Mehmet Bahaettin, Yeni Türkçe Lugat (1924) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Fransızca calorie "ısı ölçüm birimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince calor "ısı" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince calere "ısınmak, ısıtmak" fiilinden +or sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *klə-ē- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kelə-1 "sıcak, ılık" kökünden türetilmiştir.

Ek Bilgi

Latince sözcük Aristoteles felsefesindeki Eski Yunanca poiótēs < poîos terimine karşılık olarak 12. yy"da türetilmiştir.

Benzer Kelimeler

Etiketler: Alıntı, Fransızca , Türeme, Klasik Latince, Ses evrimi, Hintavrupa Anadili kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play