Köstek

ETü kösür- hayvanın ön ayaklarını bağlamak, köstek vurmak +? ● Kaş << ETü kösrük

Tarihte En Eski Kaynak

kösrük "at ayağına vurulan bağ" [ Divan-i Lugat-it Türk (1070) ]
köstek "aynı anlamda" [ Kitabü-l İdrak Haşiyesi (1500 yılından önce) ]
köstek [ Câmi-ül Fürs (1501) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Eski Türkçe kösür- "hayvanın ön ayaklarını bağlamak, köstek vurmak" fiilinden +? sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe kösrük sözcüğünden evrilmiştir.

Ek Bilgi

Eski Türkçe kösürgen biçimi Erdal OTWF-I.88"e göre, közsüre- (gözsüz olmak) +gAn2 (hayvan isimleri yapan bir ek) şeklinde analiz edilebilir.

Etiketler: Türeme, Eski Türkçe, İlk kullanım, Ses evrimi kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play