İmrahor - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

İmrahor Kelime Kökeni

Fa mīr-i āχʷar مير آخور at bakıcısı, kraliyet ahırları yöneticisi § Fa mīr مير bey Fa āχʷar آخور ahır  mir, ahır

Tarihte En Eski Kaynak

emīraχūr [ Dede Korkut Kitabı (1400 yılından önce) : Allah menüm evümü kurtaracak olurısa seni emir-i aχur eyleyin, dedi. ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Farsça mīr-i āχʷar مير آخور z "at bakıcısı, kraliyet ahırları yöneticisi" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Farsça mīr مير z "bey" ve Farsça āχʷar آخور z "ahır" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için mir, ahır maddelerine bakınız.

Ek Açıklamalar

Geç Latince alembicus, Fransızca alambique vb. (aynı anlamda) 13. yy dolayında Arapçadan alınmıştır. Batı kaynaklarının çoğu Arapça sözcüğü Yeni Yunanca ámbiks άμβιξ (bir tür kadeh) biçiminden türetir. Ancak Pierre Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque I.73 Yunanca sözcüğün yabancı dilden alıntı ihtimali üzerinde durur.

Etiketler: Yeni Farsça, Bileşik kelime, Yeni Farsça, Yeni Farsça kategori veya etiketlerine bağlıdır.
Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.