İmparator

Lat imperator ordu kumandanı, serdar, Roma"nın askeri hakimi olan Augustus"un MÖ 30 yılında benimsediği unvan Lat imperare buyurmak, komuta etmek +or Lat in+1 parare tedarik etmek, donatmak

Tarihte En Eski Kaynak

imperator "Avusturya hükümdarının unvanı" [ Meninski, Thesaurus (1680) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Latince imperator "ordu kumandanı, serdar, Roma"nın askeri hakimi olan Augustus"un MÖ 30 yılında benimsediği unvan" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince imperare "buyurmak, komuta etmek" fiilinden +or sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince parare "tedarik etmek, donatmak" fiilinden in+1 önekiyle türetilmiştir.

Ek Bilgi

Avusturya hükümdarlarının sıfatı olarak 17. yy"dan itibaren Türkçede kullanılmıştır. Türkçeye Latinceden dolaysız olarak giren ender sözcüklerdendir. Karş. İtalyanca imperatore, Fransızca empereur, İngilizce emperor.

Benzer Kelimeler

Etiketler: Alıntı, Klasik Latince, Türeme kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play