İmparator - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

İmparator Kelime Kökeni

Lat imperator ordu kumandanı, serdar, Roma'nın askeri hakimi olan Augustus'un MÖ 30 yılında benimsediği unvan Lat imperare buyurmak, komuta etmek +or Lat in+1 parare tedarik etmek, donatmak

Tarihte En Eski Kaynak

imperator "Avusturya hükümdarının unvanı" [ Meninski, Thesaurus (1680) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Latince imperator "ordu kumandanı, serdar, Roma'nın askeri hakimi olan Augustus'un MÖ 30 yılında benimsediği unvan" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince imperare "buyurmak, komuta etmek" fiilinden +or sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince parare "tedarik etmek, donatmak" fiilinden in+1 önekiyle türetilmiştir.

Ek Açıklamalar

Avusturya hükümdarlarının sıfatı olarak 17. yy'dan itibaren Türkçede kullanılmıştır. Türkçeye Latinceden dolaysız olarak giren ender sözcüklerdendir. Karş. İtalyanca imperatore, Fransızca empereur, İngilizce emperor.

Etiketler: Klasik Latince, Türeme, Klasik Latince, bkz: Yabancı ekler, Türeme kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Alakalı Kelimeler

Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.