İmge - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

İmge Kelime Kökeni

im işaret +gA  im

Tarihte En Eski Kaynak

imge "emare, remiz" [ Osmanıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu (1935) ]
imge "hayal, tahayyül" [ TDK, Felsefe ve Gramer Terimleri (1942) ]
imgelem "hayal gücü, muhayyile" [ m (1967) : aldatıcı imgeleminin yoktan varederek tasarlayıp (...) canlandırdığı ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Türkçe im "işaret" sözcüğünden +gA sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için im maddesine bakınız.

Ek Açıklamalar

Önceleri "belirti" karşılığı önerilen YTü sözcüğün, Fransızca image çağrışımıyla anlam kaymasına uğradığı görülür. İsme eklenen +gA ekinin işlevi meçhuldür.

Etiketler: Türeme, her çeşit Türkçe, bkz: Türkçe ekler kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Alakalı Kelimeler

Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.