Haraç

Ar χarāc خراج [#χrc2 msd.] vergi, İslam hukukunda gayrımüslimlerin ödediği toprak vergisi Aram khəragā כרגא vergi, özellikle bir kerelik olağanüstü vergi, salma EYun χorēgía χορηγία 1. olağan dışı kamu giderlerini karşılamak için salınan vergi, 2. genelde kamu gideri, masraf EYun χorēgos χορηγος Eski Yunan"da kamu eğlenceleri düzenlemekle görevli makam

Tarihte En Eski Kaynak

[ Mukaddimetü'l-Edeb (1300 yılından önce) : yetrü aldı χarācnı [vergisini tam aldı] ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Arapça χrc2^ kökünden gelen χarāc خراج z "vergi, İslam hukukunda gayrımüslimlerin ödediği toprak vergisi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice khəragā כרגא z "vergi, özellikle bir kerelik olağanüstü vergi, salma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca χorēgía χορηγία z "1. olağan dışı kamu giderlerini karşılamak için salınan vergi, 2. genelde kamu gideri, masraf" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca χorēgos χορηγος z "Eski Yunan"da kamu eğlenceleri düzenlemekle görevli makam" sözcüğünden türetilmiştir.

Ek Bilgi

Arapça sözcüğün <1>#χrc1 (çıkma, harcama) köküyle semantik bağı muğlaktır.

Kelime Telaffuzu

Haraç kelimesiniz telaffuz edilişini Telaffuz sözlüğünden dinleyebilirsiniz, Haraç nasıl telaffuz edilir? Öğrenmek ve dinlemek için oynat ikonuna basın.

Bu kelime telaffuzunu TRT Telaffuz sözlüğü sağlamaktadır.

Etiketler: Alıntı, Arapça, Arapça masdar, Aramice ve Süryanice, Antik Yunanca, Türeme kategori veya etiketlerine bağlıdır. Haraç ne demek?

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play