Hanım - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Hanım Kelime Kökeni

ETü χan hükümdar +Um  han2

Tarihte En Eski Kaynak

χanım "hükümdar eşi, kraliçe, prenses" [ Bab (1530) ]
χanum "soylu kadın (Moğol ve Tatarlarda)" [ (1600 yılından önce) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Eski Türkçe χan "hükümdar" sözcüğünden +Um sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için han2 maddesine bakınız.

Kelime Telaffuzu

Hanım kelimesiniz telaffuz edilişini Telaffuz sözlüğünden dinleyebilirsiniz, hanım nasıl telaffuz edilir? Öğrenmek ve dinlemek için oynat ikonuna basın.

Bu kelime telaffuzunu TRT Telaffuz sözlüğü sağlamaktadır.

Ek Açıklamalar

Eski kaynaklarda daha çok χānum şeklinde geçen sözcüğün son ögesinin birinci tekil şahıs iyelik eki +Im olup olmadığı belirsizdir.

Etiketler: Türeme, Eski Türkçe, bkz: Türkçe ekler kategori veya etiketlerine bağlıdır.
Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.