Halt - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Halt Kelime Kökeni

Ar χalṭ خلط [#χlṭ msd.] karışım, karıştırma Ar χalaṭa خلط karıştırdı

Tarihte En Eski Kaynak

"karışım" [ Kıpçak Türkçesi Sözlüğü (1500 yılından önce) ]
"uygunsuz söz veya davranış" [ Evliya Çelebi, Seyahatname (1680 yılından önce) : öz lehçe-i mahsusuyla haltiyat-ı kalenderî birer gûna kelimat ederdi. ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Arapça χlṭ kökünden gelen χalṭ خلط z "karışım, karıştırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalaṭa خلط z "karıştırdı" fiilinin masdarıdır.

Ek Açıklamalar

#χlḳ kökünün “pay etme” anlamı Arapçada mevcut değildir. Aramice sözcük Eski Yunanca dēmos (1. pay, bir yana ayrılan kısım, 2. halk, ahali) deyiminin tam karşılığıdır.

Etiketler: Arapça, Arapça masdar, Türeme kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Alakalı Kelimeler

Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.