Hırsız - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Hırsız Kelime Kökeni

<< TTü χayırsız hayırsız, uğursuz  hayır2

Tarihte En Eski Kaynak

χırsız [ Dede Korkut Kitabı (1400 yılından önce) : Gece χırsuz gelende gavga eden ]
χırlu "hayırlı, uğurlu" [ TDK, Tarama Sözlüğü (1500 yılından önce) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Türkiye Türkçesinde χayırsız "hayırsız, uğursuz" sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için hayır2 maddesine bakınız.

Ek Açıklamalar

Aynı Hintavrupa kökünden Eski Yunanca ʰomós, Latince simul, Germence *sama- >> İngilizce same, Sanskritçe sam(a)- (bir, beraber, aynı).

Etiketler: Ses evrimi, Türkiye Türkçesi kategori veya etiketlerine bağlıdır.
Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.