Güney

TTü gün +gAy  gün

Tarihte En Eski Kaynak

"güneşli yer" [ TDK, Tarama Sözlüğü (1624 yılından önce) : âftabgâh: güney ]
"aynı anlamda" [ Mütercim Asım, Burhan-ı Katı Tercemesi (1797) : Pertev: Ol yere dérler ki muttasıl güneş dokuna, Türkîde güney ve çoğaç ta'bir olunur. ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Türkiye Türkçesinde gün sözcüğünden +gAy sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için gün maddesine bakınız.

Ek Bilgi

+k+Am ekinin yapısı ve işlevi açık değildir. Anadolu ağızlarında sıfat olarak kullanılan sözcüğe YTü isim anlamı yüklenmesi keyfîdir.

Benzer Kelimeler

Etiketler: Türeme, Türkiye Türkçesi kategori veya etiketlerine bağlıdır. Güney ne demek?

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play