Gözleme - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Gözleme Kelime Kökeni

TTü köz kor +lA-  köz

Tarihte En Eski Kaynak

közleme/gözleme "közde pişirme" [ Câmi-ül Fürs (1501) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Türkiye Türkçesinde köz "kor" sözcüğünden +lA- sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için köz maddesine bakınız.

Ek Açıklamalar

+k+Am ekinin yapısı ve işlevi açık değildir. Anadolu ağızlarında sıfat olarak kullanılan sözcüğe YTü isim anlamı yüklenmesi keyfîdir.

Etiketler: Türeme, Türkiye Türkçesi, bkz: Türkçe ekler kategori veya etiketlerine bağlıdır.
Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.