Gölge - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Gölge Kelime Kökeni

ETü köli- gölgelenmek, kararmak +gA << ETü kölige

Tarihte En Eski Kaynak

kölige "koyu gölge" [ Uygurca (1000 yılından önce) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Eski Türkçe köli- "gölgelenmek, kararmak" fiilinden +gA sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe kölige sözcüğünden evrilmiştir.

Ek Açıklamalar

Eski Türkçe köt- (kaldırmak) ve köt (sırt) sözcükleriyle kökteştir. Karş. Hintavrupa Anadilinde *lev- (kaldırmak) > Ger *luftuz (hava, gökyüzü). || Anadolu ağızlarında yaşayan gökçe sözcüğü edebî kaynaklarda "mavi" anlamında kullanılsa da, yer adlarında daima "yeşil" anlamına gelir. Karş. Gökçeovacık, Gökçedere, Gökçeyurt vb.

Etiketler: Türeme, Eski Türkçe, bkz: Türkçe ekler, Ses evrimi kategori veya etiketlerine bağlıdır.
Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.