Fizik

Fr physique 1. doğa bilimlerine verilen genel ad [esk.], 2. maddenin özelliklerini inceleyen bilim dalı [xvii] << Lat physica doğa bilimi EYun physikē teχnē φυσική τεχνή a.a. +ikos EYun phýsis φύσις doğa  fiziyo+

Tarihte En Eski Kaynak

fizika "tabiiyyat" [ Ebubekir Ratib Ef., Nemçe Sefaretnamesi (1792) : Ertesi gün bir akademyaya dahi götürüp (...) fizika dedikleri fünuna dair nice sanayi ve maarif-i garibe izhar eylediler. ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Fransızca physique "1. doğa bilimlerine verilen genel ad [esk.], 2. maddenin özelliklerini inceleyen bilim dalı [xvii]" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince physica "doğa bilimi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen physikē teχnē φυσική τεχνή z deyiminden alıntıdır. Yunanca deyim Eski Yunanca phýsis φύσις z "doğa" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fiziyo+ maddesine bakınız.

Ek Bilgi

Modern anlamı Aristoteles"in maddi varoluşun özelliklerini incelediği Ta Fysiká adlı eserinden türemiştir.

Benzer Kelimeler

Etiketler: Alıntı, Fransızca , Ses evrimi, Klasik Latince, Antik Yunanca, Aynı anlamda, Türeme kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play