Fizik - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Fizik Kelime Kökeni

Fr physique 1. doğa bilimlerine verilen genel ad [esk.], 2. maddenin özelliklerini inceleyen bilim dalı [xvii] << Lat physica doğa bilimi EYun physikē teχnē φυσική τεχνή a.a. +ikos EYun phýsis φύσις doğa  fiziyo+

Tarihte En Eski Kaynak

fizika "tabiiyyat" [ Ebubekir Ratib Ef., Nemçe Sefaretnamesi (1792) : Ertesi gün bir akademyaya dahi götürüp (...) fizika dedikleri fünuna dair nice sanayi ve maarif-i garibe izhar eylediler. ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Fransızca physique "1. doğa bilimlerine verilen genel ad [esk.], 2. maddenin özelliklerini inceleyen bilim dalı [xvii]" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince physica "doğa bilimi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen physikē teχnē φυσική τεχνή z deyiminden alıntıdır. Yunanca deyim Eski Yunanca phýsis φύσις z "doğa" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fiziyo+ maddesine bakınız.

Ek Açıklamalar

Modern anlamı Aristoteles'in maddi varoluşun özelliklerini incelediği Ta Fysiká adlı eserinden türemiştir.

Etiketler: Fransızca, Ses evrimi, Klasik Latince, Antik Yunanca, bkz: Yabancı ekler, Türeme, Antik Yunanca kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Alakalı Kelimeler

Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.