Fünun - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Fünun Kelime Kökeni

Ar funūn فنون [çoğ.] fenler Ar fann فنّ [#fnn]  fen

Tarihte En Eski Kaynak

[ Fuzuli, Leyla ve Mecnun (1600 yılından önce) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Arapça funūn فنون z "fenler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fnn kökünden gelen fann فنّ z sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için fen maddesine bakınız.

Ek Açıklamalar

Arapça #fcr (yırtma, belirme) fiiliyle anlam ilişkisi kurulamaz. Arthur Jeffery, The Foreign Vocabulary of the Qur'an 220. Süryanice sözcük İncil tercümesinde "cinsellik, nefsanilik" anlamında sıkça kullanılır.

Etiketler: Arapça, çoğul/çokluk hali, Türeme, Arapça, kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Alakalı Kelimeler

Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.