Evren

<? ETü evür- evirmek, döndürmek +An  evir-

Tarihte En Eski Kaynak

evren "gök kubbe, kubbe şeklinde fırın" [ Divan-i Lugat-it Türk (1070) ]
evren "feleğin çarkı" [ İbni Mühenna, Lugat (1300 yılından önce) ]
evren "kâinat, alem" [ c (1934) : evrensel gerçek musıkîde asıl kaynak bütün evreni (kâinatı) kaplıyan derin ve sonsuz bir uğultudur ]
evrensel "Fr universel karşılığı, umumi" [ c (1934) : cihanın karışık vaziyetleri içinde evrensel (umumi) sulh hayatının bozulmak tehlikeleri ]
evrenkent ""üniversite"" [ Sinanoğlu (2001) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Eski Türkçe evür- "evirmek, döndürmek" fiilinden +An sonekiyle türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için evir- maddesine bakınız.

Ek Bilgi

TTü 15. yy"dan sonra nadiren kullanılmış olan sözcük, Dil Devrimi döneminde canlandırılmış ve yeni anlam yüklenmiştir. Evrensel biçiminin Fransızca universel (aynı anlamda) sözcüğünden serbest çağrışım yoluyla türetildiği açıktır. İlk kez bu sözcükte kullanılan Yeni Türkçe +sAl eki daha sonra çeşitli başka türevler yapımında kullanılmıştır. || "Üniversite" anlamında Dr. Oktay Sinanoğlu tarafından popülerleştirilen evrenkent tabiri, İngilizce niversity sözcüğünün ses benzerliğinden ötürü universe (evren) ve city (kent) şeklinde analiz edilebileceği yanılgısından türetilmiştir. Karş. üniversite

Etiketler: Türeme, Eski Türkçe kategori veya etiketlerine bağlıdır. Evren ne demek?

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play