Eristik

Fr eristique çatışma veya münazara sanatı EYun eristikē ἐριστική a.a. EYun erízō ἐρίζειν kavga etmek, çatışmak EYun éris ἔρις kavga

Tarihte En Eski Kaynak

[ Ekşi Sözlük (2003) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Fransızca eristique "çatışma veya münazara sanatı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen eristikē ἐριστική z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca erízō ἐρίζειν z "kavga etmek, çatışmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca éris ἔρις z "kavga" sözcüğünden türetilmiştir.

Ek Bilgi

Aynı HAvr kökten İngilizce work, Almanca werk (iş, çalışma), *warkjo > Fransızca garçon (işçi, hizmetçi). Ayrıca Farsça varzīdan (toprağı işlemek), Ermenice vardz > varts վարձ (işçi ücreti), varj- վարժ- (çalışmak).

Etiketler: Alıntı, Fransızca , Antik Yunanca, Aynı anlamda, Türeme kategori veya etiketlerine bağlıdır. Eristik ne demek?

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play