Ekim - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Ekim Kelime Kökeni

ek- +Im  ek-

Tarihte En Eski Kaynak

"10 Ocak 1945 tarihli yasayla Birinci Teşrin ayına verilen ad" [ Resmi Gazete (1945) ]
"ekme eylemi" [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı (1945) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Türkçe ek- fiilinden +Im sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ek- maddesine bakınız.

Ek Açıklamalar

TTü özgü biçimin, eş anlamlı eğin sözcüğünden metatez yoluyla (egn > eng) türemiş olması muhtemel görünmektedir.

Etiketler: Türeme, her çeşit Türkçe, bkz: Türkçe ekler kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Alakalı Kelimeler

Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.