Eğrelti - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Eğrelti Kelime Kökeni

ETü egir sulak yerde yetişen bir bitki, acorus calamus +Ig TS

Tarihte En Eski Kaynak

eğrelti otu "sulak yerlerde yetişen bir bitki" [ Câmi-ül Fürs (1501) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Eski Türkçe egir "sulak yerde yetişen bir bitki, acorus calamus" sözcüğünden +Ig sonekiyle türetilmiştir. (İlk kullanımı: TS)

Ek Açıklamalar

Karş. Farsça aygir ve Eski Yunanca ákoros (aynı anlamda). Sözcüğün nihai kökeni bir İran veya Güney Asya dili olmalıdır. Türkiye Türkçesinde eğir- (döndürmek) veya eğrek (su çukuru) sözcükleriyle anlam ilişkisi kurmak zordur.

Etiketler: Türeme, Eski Türkçe, bkz: Türkçe ekler kategori veya etiketlerine bağlıdır.
Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.