Durum buğdayı

Lat durum [n.] 1. sert, dirençli, 2. bir buğday türü << HAvr *drū-ro- HAvr *deru- pek ve sağlam olma  dürüst

Tarihte En Eski Kaynak

turmak "aynı anlamda" [ Yenisey Yazıtları (800 yılından önce) ]
turgak "durak, nöbet tutma yeri" [ Uygurca (800 yılından önce) ]
turgun "durgun" [ Divan-i Lugat-it Türk (1070) ]
turum "boy" [ Divan-i Lugat-it Türk (1070) ]
duruşma "muhakeme" [ c (1930) : müstantikliğe müracaatla duruşma ve tahliye talebi üzerine karar verilecektir ]
durum "vaziyet, hal" [ c (1934) : Böylece yurd yarı koloni oldu. Bu durum kurtuluş savaşına kadar sürdü ]
durağan "sabit" [ c (1970) : Oysa gizli emir durağan değildir, bundan ötürü de sınırlanamaz. ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Eski Türkçe tur- "durmak" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe tu- "durdurmak, bloke etmek, tıkamak" sözcüğünden +Ir- sonekiyle türetilmiştir.

Ek Bilgi

Osmanlı Dram Kumpanyası 1882"de kurulmuştur.

Etiketler: Alıntı, Klasik Latince, nötr, Ses evrimi, Hintavrupa Anadili , Türeme kategori veya etiketlerine bağlıdır. Durum buğdayı ne demek?

Mobil Uygulama

Uygulama marketlerindeki tamamen ücretsiz Etimoloji uygulamamızı indirebilirsiniz.

App StoreGoogle Play