Doğru - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Doğru Kelime Kökeni

ETü togur- bir şeyin içinden geçmek +U ● Uy << ETü toguru/togrı

Tarihte En Eski Kaynak

toguru/togrı "direkt, düz (zarf)" [ Divan-i Lugat-it Türk (1070) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Eski Türkçe togur- "bir şeyin içinden geçmek" fiilinden +U sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe toguru veya togrı sözcüğünden evrilmiştir.

Ek Açıklamalar

Türkmence dizgin, Kazakça ve Kırgızca tizgin, Altayca tiskin, Yakutça tösün biçimleri mevcuttur. Bir İran dilinden alındığına dair yaygın görüş temelsizdir.

Etiketler: Türeme, Eski Türkçe, bkz: Türkçe ekler, İlk kullanım, Ses evrimi kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Alakalı Kelimeler

Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.