Diploma - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Diploma Kelime Kökeni

Fr diplôme her türlü resmi evrak [esk.], berat, ruhsat EYun díplōma δίπλωμα ikiye katlanmış şey, özellikle parşömen; katlanmış evrak, dosya, berat EYun diplóō διπλόω ikiye katlamak +ma § EYun di- δι- iki EYun ploō πλοω katlamak HAvr *pel- a.a.  di+1, pli

Tarihte En Eski Kaynak

[ Ahmet Vefik Paşa, Lugat-ı Osmani (1876) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Fransızca diplôme "her türlü resmi evrak [esk.], berat, ruhsat" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca díplōma δίπλωμα z "ikiye katlanmış şey, özellikle parşömen; katlanmış evrak, dosya, berat" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca diplóō διπλόω z "ikiye katlamak" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca di- δι- z "iki" ve Eski Yunanca ploō πλοω z "katlamak" sözcüklerinin bileşiğidir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *pel- kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için di+1, pli maddelerine bakınız.

Ek Açıklamalar

MÖ 12. yy'a ait Arkaik Yunanca yazıtlarda diwo-núsos "Núsa tanrısı" biçimi okunmuştur. Buradaki Nusa'nın Anadolu'da Aydın Sultanhisar yakınındaki Nusa/Nýssa dağı olması mümkündür.

Etiketler: Fransızca, Antik Yunanca, Türeme, Antik Yunanca, bkz: Yabancı ekler, Bileşik kelime, Antik Yunanca, Antik Yunanca, Türeme, Hintavrupa Anadili, kategori veya etiketlerine bağlıdır.

Alakalı Kelimeler

Rastgele Kelime
Önceki Kelime
Sonraki Kelime

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.